CO₂-compensatie door herbebossing en/of sustainable aviation fuel (SAF)

Lees de voorwaarden die van toepassing zijn als u bijdraagt aan het compenseren van uw verwachte CO₂-emissie tijdens de vlucht door herbebossing en/of investering in SAF, hierna te noemen 'CO₂-impactprogramma'.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het 'CO₂-impactprogramma' van KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.

 • De voorwaarden van het 'CO₂-impactprogramma' vormen een aanvulling op de Algemene Vervoersvoorwaarden voor reizigers en bagage.
 • Het 'CO₂-impactprogramma' is alleen beschikbaar in combinatie met een reisdocument van KLM of tickets waarin minimaal één KLM-vlucht is opgenomen.
 • Het 'CO₂-impactprogramma' kan worden toegevoegd aan alle KLM-vluchten, ongeacht de vertrekplaats, het verkooppunt of de instapplaats.

1.2 Het 'CO₂-impactprogramma' is een vrijwillige CO₂-emissieservice waarmee reizigers kunnen bijdragen aan het verminderen van de impact van hun vlucht op het klimaat.

 • Het 'CO₂-impactprogramma' kan uitsluitend op individuele basis worden afgesloten; reizigers die in een groep reizen, kunnen elk afzonderlijk besluiten of zij willen compenseren.
 • De CO₂-compensatieservice voor uw vlucht(en) bestaat uit een mix van twee onderdelen:
  • KLM compenseert de verwachte CO₂-uitstoot van uw deel van de vlucht;
  • Verlaging van CO₂-uitstoot door te investeren in SAF

2. Vluchten die in aanmerking komen

2.1 Vluchten die worden uitgevoerd door KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Air France, Delta Air Lines, Kenya Airways.

2.2 Alle vluchten die in samenwerking worden uitgevoerd onder een KLM-nummer of een van de volgende codes JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY.

3. Emissies

3.1 Emissiewaarden voor KLM, Air France en Delta Air Lines zijn gebaseerd op daadwerkelijke emissiewaarden op basis van daadwerkelijke verbruikte brandstof.

3.2 Emissiewaarden voor vluchtpartners zijn gebaseerd op algemene waarden zoals aangeleverd door vliegtuigbouwers (bijvoorbeeld Boeing, Airbus).

4. Berekening

4.1 De CO₂-uitstoot wordt berekend voor alle vluchten in uw boeking. Voor iedere vlucht wordt gekeken naar het type vliegtuig, de af te leggen afstand en de historische belading voor de betreffende vlucht. De berekeningsmethode en het brandstofverbruik worden jaarlijks getoetst door KPMG in Frankrijk.

5. Onafhankelijke certificering

5.1 Het 'CO2-impactprogramma' werkt met emissieverlagingen die erkend zijn met het Gold Standard-certificaat en levert daarmee een financiële bijdrage aan projecten voor schone energie in ontwikkelingslanden. SAF is erkend door de Roundtable of Sustainable Biomaterials of vergelijkbaar.

5.2 Gold Standard is een in Zwitserland gevestigde organisatie die gesteund wordt door 53 NGO's wereldwijd en die de hoogste standaarden hanteert voor erkende emissieverlagingen. Het Gold Standard-certificaat is de hoogst haalbare norm voor de erkenning van emissie-reductieprojecten en wordt toegekend aan projecten die de beste resultaten hebben op het gebied van emissieverlaging en de ontwikkeling van schone, hernieuwbare energiebronnen. Meer informatie over Gold Standard is beschikbaar op www.goldstandard.org.

5.3 Sustainable Aviation Fuel (SAF) is een vervanger voor fossiele vliegtuigbrandstoffen. SAF wordt, in plaats van raffinage uit aardolie, geproduceerd uit duurzame bronnen zoals afvalolie van biologische oorsprong, landbouwresiduen of niet-fossiele CO₂ en wordt in vliegtuigtanks gemengd met fossiele brandstof. Op basis van een levenscyclusanalyse wordt de CO₂-uitstoot met 80% verminderd bij gebruik van deze brandstof.

6. Consumentenprijs

6.1 De passagiersprijs voor compensatie via het 'CO₂-impactprogramma' is niet gelijk aan de inkoopprijs van de Gold Standard-emissierechten. Alle ontvangen financiële bijdragen worden gebruikt om emissies te compenseren door middel van erkende emissiereductieprojecten. Alle overheadkosten en investeringen voor de compensatieregeling zijn voor rekening van KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

6.2 De compensatiekosten worden tweemaal per jaar aangepast op basis van de inkoopprijs voor nieuwe erkende emissie-reductieprojecten.

6.3 Uw investering in SAF wordt gebruikt om extra SAF in te kopen die KLM in het brandstofsysteem van de luchthaven inbrengt. Het is niet te herleiden in welk vliegtuig uw SAF terecht komt, maar de totale CO₂-uitstoot van vertrekkende vluchten wordt met uw bijdrage verlaagd. Met uw investering in het 'CO₂-impactprogramma' kopen wij SAF in en investeren wij in herbebossingsprojecten in Panama, Uganda en Colombia.

7. Restitutie

7.1 Indien u buiten uw schuld geen gebruik kunt maken van uw vlucht, heeft u mogelijk recht op restitutie van het door u betaalde bedrag.

7.2 In de onderstaande gevallen kunt u aanspraak maken op volledige restitutie van het betaalde bedrag voor het 'CO₂-impactprogramma':

 • Uw vlucht werd door KLM geannuleerd.
 • U hebt een intercontinentale KLM-vlucht gemist aansluitend op een vlucht die werd uitgevoerd door KLM, Delta Air Lines, Air France of Kenya Airways.
 • Indien een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, vul dan het restitutieformulier in..

7.3 Aanvragen voor restitutie kunnen uitsluitend via klm.com worden ingediend.

8. Controle

8.1 De accountantsorganisatie KPMG, een van 's werelds toonaangevende netwerken van professionele kantoren die audit-, belasting- en adviesdiensten leveren, stelt vast dat zowel de emissienormen als de berekeningsmethode voldoen aan de internationale standaarden van regelgeving en voorwaarden met betrekking tot CO₂-uitstoot.