Reisvoucher voorwaarden

Als uw reis niet verliep zoals gepland, heeft u mogelijk recht op teruggave in de vorm van een reisvoucher. Dit zijn de voorwaarden van uw voucher.

Algemene vouchervoorwaarden

1. De volgende termen hebben een betekenis zoals hieronder gedefinieerd, tenzij de context anders vermeldt:

 • EMD betekent Electronic Miscellaneous Document. Dit wordt ook een Reisvoucher genoemd.
 • KLM betekent KLM Royal Dutch Airlines, statutair gevestigd in Amstelveen, Nederland.
 • Delta betekent Delta Air Lines, statutair gevestigd in Atlanta, VS.
 • Air France betekent Air France, statutair gevestigd in Parijs, Frankrijk.
 • KLM-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel KL.
 • Delta-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel DL.
 • Air France-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel AF.
 • Virgin Atlantic-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel VS.

2. Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van KLM heeft de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of er afstand van te doen.

3. De niet-inwisselbare voucher moet worden gebruikt voor de betaling van een KLM-, Delta Air Lines-, Air France- of Virgin Atlantic-tarief wanneer er een KLM- of Air France-ticket is uitgegeven. Het bedrag dat kan worden gebruikt, staat vermeld op de voucher. 

De voucher kan gebruikt worden door:

 • de eigenaar van de voucher,
 • passagiers met dezelfde achternaam,
 • passagiers die samen met de eigenaar van de voucher reizen op het moment dat de voucher wordt verzilverd.

Indien de valuta van de voucher verschilt van de valuta van het ticket, dan wordt als wisselkoers de verkoopprijs van KLM’s bank in het betreffende land gebruikt. Indien er bij de betaling van een ticket een restbedrag op de voucher blijft staan, dan wordt er voor dat bedrag een restvoucher uitgegeven. De voorwaarden van de originele voucher blijven echter van toepassing.

4. De inwisselbare voucher is geldig voor een directe vergoeding naar uw bankrekening van het te vergoeden bedrag dat op de voucher staat vermeld.

5. Op al het vervoer dat wordt uitgevoerd door KLM, Delta en Air France zijn de algemene vervoersvoorwaarden, de tarieven, de tariefregelingen en/of de bijzondere vervoersvoorwaarden van respectievelijk KLM, Delta en Air France van toepassing. Wanneer het vervoer door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van die luchtvaartmaatschappij van toepassing.

6. Indien deze voucher wordt gebruikt voor een vlucht van Delta, Air France en/of een andere luchtvaartmaatschappij, dan wordt KLM bij de uitgifte van deze voucher alleen geacht te hebben gehandeld als agent van die luchtvaartmaatschappij.

7. Een voucher is niet overdraagbaar. De voucher kan niet worden geruild of verkocht en dit zal de voucher ongeldig maken.

8. Alleen de passagier is verantwoordelijk voor zijn voucher en KLM kan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval dat een voucher door iemand anders dan de passagier is gebruikt. Zowel KLM als een KLM-agent is niet verplicht om identificatie te vragen wanneer een voucher wordt verzilverd.

9. Het staat een klant te allen tijde vrij om een voucher te accepteren of te weigeren wanneer deze wordt aangeboden. Er wordt vanuit gegaan dat door de voucher te accepteren, de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

10. De niet-inwisselbare voucher is vanaf de datum van uitgifte 12 maanden geldig en kan worden gebruikt om een KLM- of Air France-ticket te kopen voor reizen met KLM, Air France en/of Delta Air Lines.

11. Niet-inwisselbare vouchers kunnen worden gebruikt bij de voorverkoop van andere optionele producten en diensten (indien aangeboden) op door KLM of Air France uitgevoerde en gecommercialiseerde vluchten.

12. Er kunnen tijdens de vlucht geen aankopen worden gedaan met de voucher (zowel inwisselbaar als niet-inwisselbaar).

13. De Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen.

Niet-restitueerbare vouchervoorwaarden

Bij het aanvragen van een niet-restitueerbare voucher bij Air France of KLM gaat de passagier akkoord met onze voorwaarden. Lees deze voorwaarden goed door en schroom niet om zo nodig vragen te stellen aan onze klantenservice voordat u kiest voor een niet-restitueerbare voucher.

1. Vrijwillige aanvraag van een niet-restitueerbare voucher

1.1 De niet-restitueerbare voucher kan alleen op vrijwillige basis worden aangevraagd. De vrijwillige basis is dat de passagier heeft besloten niet meer te vliegen.

1.2 Een niet-restitueerbare voucher kan worden uitgegeven voor volledig open tickets (ongebruikte tickets) of gedeeltelijk gebruikte tickets, voor de coupons die niet zijn gebruikt. Als de passagier een volledig restitueerbaar ticket heeft, is het niet in het belang van de passagier om een niet-restitueerbare voucher aan te vragen.

1.3 De aanvaarding van een niet-restitueerbare voucher door de passagier wordt beschouwd als een volledige instemming met en aanvaarding door de passagier van deze voorwaarden.

2. Uitgifte van de niet-restitueerbare voucher

2.1 De niet-restitueerbare voucher wordt uitgegeven voor de volledige waarde van het ongebruikte ticket, inclusief belastingen.

2.2 In het geval van betaalde opties uitgevoerd door Air France of KLM en betrekking hebbend op ongebruikte vluchtcoupons, kan een extra niet-restitueerbare voucher worden verstrekt voor de totale waarde van de betaalde optie die nog niet is gebruikt.

Voor de Air France “Menu à la Carte” wordt uitdrukkelijk vermeld dat een tegoedbon alleen kan worden afgegeven als het annuleringsverzoek 48 uur voor het vertrek van de betreffende vlucht wordt gedaan, zoals vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van deze optie (artikel 1.3). Voor de à la carte-maaltijd van KLM kan geen voucher worden aangevraagd, omdat het niet mogelijk is de bestelling te wijzigen of te annuleren, zoals vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van deze optie (art. 1.3).

2.3 Boekingskosten zijn niet inbegrepen in het niet-restitueerbare voucherbedrag.

2.4 Op de niet-restitueerbare voucher staat het te besteden bedrag vermeld.

2.5 Als de valuta van de niet-restitueerbare voucher een andere valuta is dan de valuta waarin de prijs van een ticket is gepubliceerd, is de wisselkoers de bankiersverkoopkoers van Air France of KLM’s lokale bank.

2.6 Indien de passagier een ticket heeft dat tegen vergoeding wijzigbaar is, wordt de vergoeding in mindering gebracht op de volledige waarde en zal de nieuwe waarde op de niet-restitueerbare voucher worden weergegeven. Bijv.: U heeft een ticket gekocht voor EUR 200 met tariefvoorwaarden waarin staat dat wijzigingen zijn toegestaan tegen een vergoeding van bijvoorbeeld EUR 50. Bij het aanvragen van de voucher wordt het bedrag in mindering gebracht en het bedrag van EUR 150 komt op de voucher te staan.

2.7 De niet-restitueerbare voucher wordt uitgegeven per passagier die overeenkomt met de naam van de passagier op het originele ticket, zelfs als de passagiers in dezelfde reserveringen zijn geboekt als anderen, ontvangt elke individuele passagier een voucher op de naam van de passagier.

2.8 Voor tickets met een gemengd tarieftype (uitgaande reis niet-restitueerbaar en inkomende reis restitueerbaar) zal de niet-restitueerbare voucher de volledige waarde van het ongebruikte ticket bedragen, maar zal volledig niet-restitueerbaar zijn.

3. De EMD-voucher inwisselen voor een nieuw ticket

3.1 De niet-restitueerbare voucher kan alleen worden gebruikt voor de betaling van een Air France-, KLM-, Delta Air Lines- of Virgin Atlantic-tarief wanneer een Air France- of KLM-ticket wordt uitgegeven.

3.2 Niet-restitueerbare vouchers kunnen worden gebruikt voor de pre-aankoop van andere optionele producten en diensten (indien aangeboden) op door Air France of KLM uitgevoerde en op de markt gebrachte vluchten.

3.3 In-flight aankopen zijn niet mogelijk met de voucher.

3.4 Als er bij betaling van een ticket een saldo op de voucher overblijft, wordt voor dat bedrag een resterende niet-restitueerbare voucher uitgegeven, maar blijven de voorwaarden van de originele voucher van toepassing.

3.5 Als de passagier een nieuwe vlucht boekt en de nieuwe reservering is hoger dan het bedrag op de niet-restitueerbare voucher, moet de passagier het tariefverschil bijbetalen.

3.6 Als de passagier een nieuw ticket koopt met de niet-restitueerbare voucher, en dat ticket is volledig of gedeeltelijk restitueerbaar, en de passagier verzoekt later om terugbetaling van het ticket, dan ontvangt de passagier het bedrag van het betaalde verschil, maar het deel dat is betaald met de niet-restitueerbare voucher blijft niet-restitueerbaar.

4. Niet-restitueerbare voucher

4.1 De volledige waarde van de voucher is niet-restitueerbaar.

4.2 Als u uw ticket met een combinatie van geld en Miles heeft betaald, heeft uw niet-inwisselbare voucher de waarde van het geldbedrag dat u voor uw ticket heeft betaald. De gebruikte Miles zijn niet-terugbetaalbaar, tenzij de luchtvaartmaatschappij uw vlucht geannuleerd heeft.

4.3 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verliest de passagier het recht om restitutie van het originele ticket te vragen bij het accepteren van een niet-restitueerbare voucher.

5. Niet-overdraagbaarheid van een niet-restitueerbare voucher

5.1 Deze vouchers zijn niet overdraagbaar. Dit betekent dat de passagiersnaam die op het originele ticket staat, ook op de niet-restitueerbare voucher staat. Deze voucher kan dan alleen worden gebruikt voor een nieuw ticket of betaalde opties op dezelfde passagiersnaam als op de voucher.

5.2 Een voucher kan niet worden geëndosseerd. De voucher kan niet worden geruild of verkocht en verliest haar geldigheid indien dit toch wordt gedaan.

5.3 Alleen de passagier is verantwoordelijk voor zijn voucher en Air France en KLM zijn niet aansprakelijk jegens de passagier in het geval een voucher is gebruikt door een andere persoon dan de passagier.

6. Geldigheid van een niet-restitueerbare voucher

6.1 De niet-restitueerbare voucher is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte van de voucher. Dit betekent dat de passagier een jaar de tijd heeft om de voucher in te wisselen voor een nieuwe vlucht in de toekomst. Als de passagier de geldigheid van de voucher overschrijdt, zal de voucher verloren gaan en niet langer bruikbaar zijn.